Impact op cliënt en cliëntsystemen

In de onderste visielijn Impact keert de as zich als het ware om. Hier gaat het niet om intentie en drijfveren, maar om de impact die vanuit de intentie wordt gecreëerd. Krijgen we de goede zorg en aandacht gerealiseerd? Wat betekent dat voor het cliëntsysteem en de duurzaamheid van zorg in de regio? En hoe kunnen we onze impact monitoren?

De oriëntatie richt zich op:

De oriëntatie richt zich op:

  • Purpose en intentie van waaruit wordt gewerkt
  • Gedeelde waarden
  • Toegevoegde waarde voor cliënten en het cliëntsysteem
  • Duurzame zorg
  • Monitoren van impact

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • Wat merkt de cliënt op dit moment van de huidige regionale samenwerking? Welke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd?
  • In welke mate wordt het cliëntsysteem momenteel beter van de huidige regionale samenwerking?
  • In welke mate is er momenteel sprake van duurzame ouderenzorg in de regio?

Het onderzoek op deze visielijnen wordt niet door een Regiehouder en Regisseur uitgevoerd, maar door de Projectgroep RZV-GVA en is onderwerp van een workshop later dit jaar.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN