Drijfveren

De centrale as in het RegioKompas verbindt de visielijnen Drijfveren en Impact. De bovenste visielijn Drijfveren vormt de toetssteen voor alle andere lijnen. De lijn Drijfveren draagt de bedoeling in zich, de intentie, de richting die we op willen en de waarden die we belangrijk vinden. Wat bindt ons op weg naar goede zorg en aandacht?

In de onderste visielijn Impact keert de as zich als het ware om. Hier gaat het niet om intentie en drijfveren, maar om de impact die vanuit de intentie wordt gecreëerd. Krijgen we de goede zorg en aandacht gerealiseerd? Wat betekent dat voor het cliëntsysteem en de duurzaamheid van zorg in de regio? En hoe kunnen we onze impact monitoren?

De oriëntatie richt zich op:

  • Purpose en intentie van waaruit wordt gewerkt
  • Gedeelde waarden
  • Toegevoegde waarde voor cliënten en het cliëntsysteem
  • Duurzame zorg
  • Monitoren van impact

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • Waarom denken nu we dat regionale samenwerking de zorg kan verbeteren?
  • Wat is tot op heden de visie op regionale samenwerking?
  • In welke mate wordt er belang gehecht aan regionale samenwerking?

Het onderzoek op deze visielijn wordt niet door een Regiehouder en Regisseur uitgevoerd, maar door de Projectgroep RZV-GVA en is onderwerp van een workshop later dit jaar.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN