Sociale innovatie en capaciteit

Rechtsonder in het RegioKompas vinden we de visielijn Sociale innovatie en capaciteit medewerkers. Voldoende handen aan het bed en goede professionals in de organisaties zijn nodig om goede zorg en aandacht te bieden aan cliënten. Op deze as gaat het om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de juiste professionals
op de juiste plaats. Vanuit deze visielijn kijken we naar arbeidsmarkt vraagstukken, beschikbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers.

De oriëntatie richt zich op:

  • Inzet van mensen (vast en flex)
  • Voldoende beschikbaarheid en inzetbaarheid van (zorg)professionals in relatie tot de zorgvraag
  • Arbeidscontinuïteit, instroom, doorstroom, uitstroom
  • Sociale innovatie

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • In welke mate is er voldoende (zorg)personeel in de regio?
  • In welke mate is er op dit moment sprake van regionale coördinatie aangaande inzet van medewerkers?
  • In welke mate is er sprake van regionale arbeidscontinuïteit?

In aanvulling op deze vragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN