Leren en groeien van professionals

Het leren en ontwikkelen van de professionals in de zorg is een belangrijk aspect bij het realiseren van goede zorg en aandacht. Centrale vraag op deze as is hoe een op regionaal niveau een impuls kan worden gegeven aan de leer- en ontwikkelprocessen van mensen.

De oriëntatie richt zich op:

  • • Scholing, opleidingen en training
  • Professionaliteitsbevordering en het ontwikkelen van specialismen
  • Attractiviteit van het werk door mogelijkheden in leren en ontwikkelen

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • In welke mate is er op regionaal niveau aandacht voor vakmanschap, vakbekwaamheid en taakzuiverheid?
  • Welke initiatieven voor regionale opleiding en training worden op dit moment ontplooit en hoe werkt dit in de praktijk?
  • Wat zijn de huidige opvattingen en ideeën over het zijn van een lerende regio?

In aanvulling op deze vragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN