Gezamenlijk commitment en draagkracht

Deze lijn is gericht op de mate waarin mensen innerlijk gecommitteerd zijn om er samen een succes van te maken. Is de spirit om samen te werken voldoende aanwezig? Is er gezamenlijk leiderschap en wordt er op een plezierige manier samengewerkt? Deze lijn staat voor het juiste commitment, waarmee we gezamenlijk goede zorg en aandacht willen bieden.

De oriëntatie richt zich op:

  • Gezamenlijke inspiratie en energie die wordt beleefd in de samenwerking
  • De mate waarin mensen echt gecommitteerd zijn om samen te werken
  • Leiderschap en sturing in de samenwerking
  • Werkplezier en verbondenheid in samenwerking

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • In welke mate zijn mensen gecommitteerd om regionaal samen te werken en hoe wordt dit zichtbaar in de praktijk?
  • Hoe wordt er sturing gegeven aan regionale samenwerking?
  • In welke mate is er energie en inspiratie om regionaal samen te werken?

In aanvulling op deze vragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN