Samenwerkingsvormen

Hoe wordt samenwerking in de regio georganiseerd? Hoe zou netwerkzorg er in de regio eruit kunnen zien? Wie doet wat en hoe organiseren we dat? Deze visielijn richt zich op goede afstemming van diensten en producten en een constructieve onderlinge samenwerking.

De oriëntatie richt zich op:

  • Afstemming in het ketenportfolio van producten en diensten
  • Regionale marktbenadering, het ontplooien van gezamenlijke marktinitiatieven
  • Gezamenlijke positionering als zorgregio
  • Samenwerkingsvormen in de regionale zorgmarkt

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • In welke mate is er binnen de regio sprake van afstemming over het aanbod van producten en diensten en hoe werkt dit in de praktijk?
  • In welke mate is er sprake van een regionale marktbenadering?
  • Wat zijn de huidige opvattingen over regionale marktbenadering? Welke beelden leven er?

In aanvulling op deze vragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek
naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN