Kennis en Technologie

Deze visielijn richt zich op de vraag welke werkzame kennisconcepten en technologische toepassingen ten behoeve van goede zorg en aandacht reeds worden toegepast of worden ontwikkeld.

De oriëntatie richt zich op:

  • Technologische innovaties op het vlak van domotica, digitalisering (zoals apps en online), technologische hulpmiddelen, e-health etc.
  • Ontwikkeling van specifieke expertisegebieden, specialismen, zorg- en behandelmethodiek
  • Samenwerking met kennisinstellingen zoals onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en andere kennispartijen
  • Participatie in onderzoeksprogramma’s, pilots, studies etc. gericht op het vlak van kennis en zorginnovatie

ONDERZOEKSVRAGEN

  • Welke slimme, innovatieve (technologische) toepassingen zien we op dit moment in de regio?
  • Wat is de huidige stand van zaken wat betreft een regionale Academy voor zorginnovatie?
  • Welke opvattingen zijn er over het zijn van een innovatieve zorgregio?

In aanvulling op de onderzoeksvragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN