Sprekers beeldenstorm

Rob Kusters
Rob KustersDirecteur Intramurale ouderenzorg Zorggroep Almere
Verantwoordelijk voor 8 woonzorgcentra (verpleeghuizen) inclusief eerstelijns verblijfbedden en dagvoorziening. Binnen deze organisatieonderdelen zijn circa 860 medewerkers werkzaam. Met Lidy Hartemink MHA als eenhoofdige Raad van Bestuur van Zorggroep Almere geeft hij leiding aan deze regionale zorgorganisatie bestaande uit een netwerk van 19 eerstelijns gezondheidscentra, 8 woonzorg-centra (verpleeghuizen), een expertisecentrum ouderenzorg en een centrum geriatrisch revalidatiezorg.

Mijn beeldenstorm

René Hup
René HupBestuurder Amaris Zorggroep
Als eenhoofdige Raad van Bestuur sinds 2018 werkzaam bij Amaris Zorggroep; een grootschalige VVT-organisatie in de regio’s Gooi, Vechtstreek en Eemland met 13 woonzorgcentra/verpleeghuizen en ca 20 zelforganiserende teams wijkverpleging. Met een jaaromzet van ca. €100 miljoen en ca. 2400 medewerkers is de Amaris Zorggroep een grotere zorgorganisatie. De gezamenlijke kernopgave: “Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons”, bindt en verbindt de organisatieonderdelen met elkaar.

Mijn beeldenstorm

Mariët de Zwaan
Mariët de ZwaanBestuurder Inovum Zorggroep
Als eenhoofdige Raad van Bestuur sinds 2018 werkzaam bij Inovum. Vanuit de verpleeghuizen en het behandel- en adviescentrum levert Inovum verpleeghuiszorg en behandeling. Thuiszorg Inovum biedt thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Inovum heeft als doel de kwaliteit van leven van haar cliënten/bewoners te verbeteren en/of in stand te houden.

Mijn beeldenstorm

Linda de Haan
Linda de HaanBestuurder De Oude Pastorie
Als bestuurder sinds 2010 werkzaam voor De Oude Pastorie, die een warme en veilige woonomgeving biedt voor mensen met geheugenproblemen en dementie. De Oude Pastorie is gevestigd in het centrum van Huizen stamt uit 1882 en vormt de entree van het woonzorg- en ontmoetingshuis. Welzijn en leefplezier staat voorop. Gastvrijheid, vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn vanzelfsprekend. Linda de Haan vertegenwoordigd de kleinere zorgorganisaties in de regio: King Arthur Groep, Leger des Heils, Lzorg, stichting Nusantara en het Rosa Spier Huis.

Mijn beeldenstorm

Daniëlle Santen
Daniëlle SantenBestuurder a.i. Hilverzorg
Sinds 2019 eenhoofdige bestuurder van HilverZorg. Hilverzorg ondersteunt cliënten om hun leven in te richten zoals ze dat willen met praktische hulp en activiteiten in de wijk, diverse vormen van zorg aan huis, dagzorg en aangepaste woonvormen. HilverZorg is continu op zoek naar vernieuwing en verbetering op het gebied van zorgconcepten en dienstverlening. De komende jaren wil HilverZorg mensen, service en voorzieningen in de wijk nog meer centraal stellen. Naast woondienstcentra in de wijk, een trefpunt voor mensen, ondersteuning en zorg, heeft HilverZorg twee expertisecentra voor de zwaarste en meest gespecialiseerde zorgvragen. In deze expertisecentra is expertise op het gebied van dementie, niet aangeboren hersenletsel en geronto psychiatrie.

Mijn beeldenstorm

Godfried Verkerk
Godfried VerkerkVoorzitter Raad van Bestuur Vivium Zorggroep
Sinds 2011 als bestuurder in dienst bij Vivium Zorggroep, een grootschalige zorgorganisatie en zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. Vivium Zorggroep streeft ernaar cliënten/bewoners hun eigen leven te kunnen laten blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Vivium Zorggroep gelooft in de kracht van haar cliënten/bewoners; zij weten immers het beste wat ze nodig hebben. Luisteren en samenwerken aan een oplossing die past kenmerkt Vivium Zorggroep of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalideren, goede zorg, een passende woonsituatie of een plezierig leven.

Mijn beeldenstorm

Hoe nu verder?