LANCERING REGIONALE ZORGVISIE

(update 27 november 2020)

WEBINAR
Naar het webinar

(27 november 13:00-15:00u)

VISIEDOCUMENT
NAAR VISIEDOCUMENTEN

(en reactieformulier)

DE REGIO IN BEELD

Het Zorglandschap van Gooi – Vechtstreek – Almere

(update 11 september 2020)

De thema’s uit de Beeldenstorm met 6 bestuurders geven inhoud aan de landkaart van het zorglandschap.
De inzichten uit de Beeldenstorm zijn hierin geordend op de visielijnen van het RegioKompas
en geven zo een overzicht van de vele thema’s waarop een gezamenlijke visie wordt gevormd.

DROMEN EN UITDAGINGEN IN BEELD

(update 25 juni 2020)

NAAR DE BEELDENSTORM

Beoogde opbrengsten in 2020 en 2021

Het programma beoogt een viertal opbrengsten te realiseren die begin 2021 opgeleverd gaan worden. Centraal staat het regionale visiedocument met daarnaast een aantal ondersteunende documenten.