De toekomstige situatie in beeld

ONTWIKKELINGEN

  • voorbereidingen zijn gestart voor de 11.09.20 bijeenkomst
  • visielijnen onderzoek wordt verder voorbereid
  • de gezamenlijke regionale DROOM staat centraal

Op hoofdlijnen hebben we ook een stappenplan uitgewerkt om in samenspraak binnen de regio de toekomstige situatie (SOLL) in beeld te brengen. Hieronder zijn deze processtappen kort en bondig samengevat op weg naar een gezamenlijk en gedeeld droombeeld: de regionale DROOM!