De huidige situatie in beeld

ONTWIKKELINGEN

  • De visielijnen zijn verdeeld
  • De regiehouders en regisseurs zijn in beeld
  • Kennismakingsgesprekken vanuit House of Coherence plaatsvinden
  • We in samenspraak een start gemaakt hebben met het verzamelen van relevante data
  • Introductie course RegioKompas in de planning staat

Op hoofdlijnen hebben we een stappenplan uitgewerkt om in samenspraak binnen de regio de huidige situatie (IST) in beeld te brengen. Hieronder zijn deze processtappen kort en bondig samengevat op weg naar een gezamenlijk en gedeeld vertrekpunt: de regionale START!