Integraal kijken met het regiokompas

Om de veelheid van thema’s die bij de ontwikkeling van de regionale visie een rol spelen te kunnen ordenen, werken we in dit programma met een integraal model: het RegioKompas.

Het RegioKompas is een praktisch instrument, bestaande uit een achttal visielijnen die helpen om de vele aspecten die moeten worden meegenomen in een samenhangend overzicht te plaatsen. Alle visielijnen komen samen in het beoogde doel: een goede zorgpraktijk met de juiste aandacht voor de cliënten in de regio.

Drie lagen van toepasbaarheid

Het RegioKompas omvat een drietal toepassingslagen:

  • De visie zelf
  • Het organiseren van de visie door de vertaalslag naar plannen en strategie
  • De werkzaamheid van de visie in de praktijk, de werkelijke actie.

De visie ontstaat zo door een samenhangende blik langs een achttal visielijnen, waarbij we per lijn steeds kijken op een drietal niveaus van toepassing: visie, organiseren en actie.

Werken met het RegioKompas

Het RegioKompas is gebaseerd op een universeel analysemodel voor complexe bedrijfskundige vraagstukken. Het biedt een grondslag en ordeningskader voor het in kaart brengen van de huidige situatie en helpt om in samenhang een beeld te vormen van de gewenste situatie in de regio. Door alle visieaspecten in het Kompas te ordenen ontstaat inzicht, overzicht en houvast. Het RegioKompas is hierdoor bijzonder praktisch in te zetten bij de ontwikkeling van de regionale zorgvisie.

Het RegioKompas is speciaal voor dit programma ontwikkeld door House of Coherence.