Over het programma

Opbouw van het programma

Het traject om te komen tot een regionale Zorgvisie (RZV-GVA) is vormgegeven als programma. Het programma kent een voorbereidingsfase, een onderzoeksfase en een rapportagefase. Het hart van het programma is de onderzoeksfase, waarin wordt gewerkt volgens het Koersmodel en onderzoek wordt uitgevoerd op de acht visielijnen van het RegioKompas.

Het doel is dat eind 2020 het visiedocument Regionale Zorgvisie Gooi & Vechtstreek – Almere wordt gepresenteerd. Begin 2021 volgt een organiseerplan dat richting geeft aan implementatie en vertaling van de visie naar de zorgorganisaties in de regio.

Kerngroep

Alle bestuurders van zorgorganisaties in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere nemen deel aan het programma.

Namens de bestuurders in de regio is een penvoerder aangesteld. In samenspraak met de collegae-bestuurders geeft de penvoerder richting aan de te nemen stappen in het ontwikkeltraject. In het bestuurlijk overleg wordt rekenschap gegeven over de opbrengsten.

Beheer

Een programmakernteam draagt zorg voor de uitvoering van het programma met daarbinnen de deeltrajecten rond de visielijnen van het RegioKompas. Het kernteam team draagt zorg voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het programma, alsmede het beheer en de administratie.

Het secretariaat van het programma is bereikbaar via telefoon 035 692 45 92 en mail: rzv@gva2025.nl

Judith Botman
Judith BotmanProgrammabegeleiding
Herman van Kampen
Herman van KampenProgrammabegeleiding
Jan Hendriks
Jan HendriksProgrammamanagement
Wilma Hartman
Wilma HartmanSecretariaat

Begeleiding

Het visieontwikkelingstraject wordt begeleid door adviesbureau House of Coherence. Met behulp van het door hen ontwikkelde Koersplan en het RegioKompas begeleiden zij de stappen op weg naar de ontwikkeling van een definitieve regionale zorgvisie en het uitvoeringsplan.

Vragen of opmerkingen?

Stuur een bericht

Laat hieronder je vraag of opmerking achter. We horen graag van je!

  Contact

  • Regionale Zorgvisie (RZV)
   t.a.v. Wilma Hartman
   p/a Vivium Zorggroep
   Botterstraat 51-55
   Gebouw Lumen

  • 035-692 45 32

  • rzv@gva2025.nl