Samenhangend werk- en denkmodel als procesmodel

Het proces van visievorming en visierealisatie wordt doorlopen aan de hand van een samenhangend werk- en denkmodel dat dient als procesmodel (aangeven van koers) en een inhoudelijk (conceptueel) model, waarin complexe inhoud samenhangend wordt geordend (kompas). Zowel het procesmodel (KOERS) als het inhoudelijke model (KOMPAS), zie verder, zijn ontwikkeld om een samenhangende (coherente) visie te creëren, op zowel inhoud als procesniveau.

Beide werk- en denkmodellen dienen als hulpmiddel voor het volgen van een heldere procesgang en een constructieve ordening van inhoud, zonder een doel op zich te zijn en zonder een inhoudelijke richting aan te geven. Beide modellen zijn dus zuiver ondersteunend bedoeld.

Het koersmodel geeft de processtappen aan die ten grondslag liggen aan een goed visievormingsproces en geeft tevens de stappen aan voor het organiseren van de visie. Het koersmodel gaat uit van het belang van het werken op identiteitsniveau. Tevens gaat het ervan uit dat de visie pas werkzaam wordt als mensen zich kunnen en willen verbinden aan het proces en de inhoud. Die verbinding legt een basis voor een gedragen visie, maar ook voor een visie die realiteitszin heeft en niet alleen voor de bühne wordt gemaakt.

Het koersmodel bestaat uit vier hoofdstappen

I IDENTITEIT VORMEN

Mensen verbinden, onderwerp en scope bepalen, commitment creëren etc.

II HUIDIGE REALITEIT GRONDIG IN KAART BRENGEN

Bestaande/lopende initiatieven, relaties, opinies bestaande visies en praktijken die nu binnen de scope reeds aanwezig zijn in kaart brengen en een waarde toekennen.

III DROMEN

Toekomstbeelden creëren, idealen durven delen en een scherpe kijk definiëren op hoe het zou moeten gaan worden. Samen van denkbeelden en denkrichtingen naar visionaire denklijnen komen.

IV ORGANISEERPLAN MAKEN

Toekomstplannen en de huidige realiteit aan elkaar verbinden, zodanig dat er een uitdagende én realistische ontwikkelagenda kan worden opgesteld. Deze ontwikkelagenda bevat:

  • een goed en enthousiasmerend verhaal (een ‘King Speech’);
  • een stappenplan van op hoofdlijnen te zetten acties (Marsroute);
  • een uitnodiging aan betrokken mensen om de ontwikkeling te helpen vormgeven;
  • en een grove inschatting van de benodigde resources.

VAN VISIE NAAR DAGELIJKSE ZORGPRAKTIJK

Het geheel maakt dat bezieling, planvorming, veranderkundige opgaves en realiteitszin hand in hand gaan. Hiermee creëren we de voorwaarden om de visie te laten landen in de harten van de (zorg)professionals en deze werkzaam te maken in de dagelijkse zorgpraktijk.