Samen werken aan samenwerken
met en voor de regio

Het is belangrijk dat het traject verbindend werkt en dat er met elkaar onderzocht wordt op welke wijze het GVA-zorggebied de regionale opgave(n) kan, wil en mag gaan oppakken. Dit vraagt ook dat er samen helder wordt gemaakt wat we verstaan onder de regio. Uiteraard moeten de GVA-bestuurders samen de onderliggende ‘reden’ van het realiseren van een regionale visie omarmen en met elkaar vaststellen. Dit is tevens bepalend voor de manier waarop het traject er uit ziet. Concepten dragen bij aan de denkrichting, maar moet door bestuurders gedragen vorm krijgen.

In het traject zal zo mogelijk het model zorggebruik van Prismant bruikbaar kunnen zijn om zo zicht te krijgen op de regionale arbeidsmarkt (beweging) en de visie op Arbeid en Zorg in de regio. Met regionale keuzes die de GVA-bestuurders hebben gemaakt, kan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt zo in beeld worden gehouden. In de regio zijn ook al diverse aanzetten gegeven om te komen tot een vergezicht (droom) over de inrichting en organisatie van de Ouderenzorg. Deze conceptvergezichten zullen in dit traject een plaats krijgen.

Het programma ‘Regionale Zorg Visie’ zal ook echt, naast de visievorming, een koppeling naar de bestaande projecten/trajecten kunnen maken en toetsen of de huidige regionale inspanningen in lijn liggen met de (ver)nieuw(d)e regionale visie en of deze de gewenste resultaten opleveren. Met als extra constatering op welke terreinen er nog nieuwe ‘regionale acties’ als zorgopgave(n) gewenst c.q. noodzakelijk zijn.

Beeldenstorm – Denkbeelden – Visielijnen

1. Intentie

LEES MEER

2. Samenwerkingsvormen

LEES MEER

3. Kennis en Technologie

LEES MEER

4. Financiële middelen en Vastgoed

LEES MEER

5. Impact op cliënt en cliëntsystemen

LEES MEER

6. Sociale innovatie en Capaciteit

LEES MEER

7. Leren en groeien van professionals

LEES MEER

8. Gezamenlijk commitment en draagkracht

LEES MEER

9. Goede zorg en aandacht

LEES MEER