De start van het traject om in samenspraak te komen tot een regionale zorgvisie lijkt goed te zijn geweest. Met een groep samenwerkende bestuurders die konden proeven aan het gezamenlijk koers zetten. Enthousiasme, inspiratie en vrijdenken maakten de Beeldenstorm tot een ideeënrijke middag. Het rapport Beeldenstorm, waarin de toekomstbeelden in tekenvorm zijn opgenomen, vormt een mooie eerste opbrengst.

Een storm van beelden is weliswaar een opbrengst maar biedt nog geen garantie voor koersbepaling en koerszetting. Daarvoor zijn nog een aantal extra tussenstappen te zetten die de komende maanden hun beslag zullen krijgen. Het kunnen werken aan toekomstplannen vraagt allereerst een ontmoeting in het gezamenlijke ‘hart’ van alle betrokkenen. Om zo te komen tot een ‘regionale droom’ als gezamenlijke hartenkreet over hoe de zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen er uit kan gaan zien. Een droom die ons verbindt en vanuit het NU en helpt om samen naar STRAKS en LATER te komen.

House of Coherence zal dit proces om tot deze droom te komen professioneel begeleiden. Werken vanuit verbinding is daarbij het centrale leitmotiv als opmaat voor de verdere uitbouw van regionale samenwerking. De storm van ideeënrijke beelden dient daarbij als opstap om te gaan werken aan meer geordende denkbeelden vanuit het hart.

De regionale zorgvisie krijgt vanuit een gezamenlijke droom als motor voor diepere aandacht handen en voeten.